Gezondheid van uw personeel is van groot belang. 


Om dit te kunnen bereiken heb je te maken met verschillende factoren. Bij verzuim wat hoger is als 3% is grijs....
De manier waarop de directie en haar leidinggevenden omgaan met ziek zijn en de medewerkers zegt veel over de hoogte van het verzuim. Voordat wij aan reductie van verzuim toekomen is het zaak om na te gaan waar nu juist de oorzaken liggen. WGC Oost maakt een plan van aanpak, praktisch en concreet. 
 

Ziek zijn waar het moet, maar inzet en (re)-integratie waar nodig.

Wij zetten in op gezond en fit personeel. Praktische Werkwijze: 

Het verzuim verlagen door de inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. Dat vraagt om een degelijk plan van aanpak.

  Begin met een nul-meting
     (werkvermogensscan en/of een Periodiek Medisch Onderzoek)


De verzuimcoördinator kiest samen met u de juiste werkrichting. Praktisch en direct inzetbaar is de fysiotherapeut, voor uw lichamelijke klachten. Naast de lichamelijke klachten kunt u ook last hebben van psychische klachten. Daarbij kan een psychotherapeut of een bedrijfsmaatschappelijk werker al een oplossing voor u zijn.
De verzuimcoördinator gaat samen met u kijken wat voor u de weg naar herstel is. 
 

  Vitaliteitsmanagement (Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden)


Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet in 2005 zijn er verschillende begrippen omtrent Arbo en Verzuimmanagement. Vitaliteitsmanagement legt dwarsverbanden tussen bestaande activiteiten als arbo- en verzuimbeleid, gezondheids- en hr-beleid. Voor WGC Oost betekent dit op een verantwoorde manier omgaan met de medewerkers van uw organisatie. 
Dit kunt u bereiken door onder andere: 
          *   Het verhogen van inzetbaarheid van de medewerkers;
​          *   Het gezond houden van de medewerkers, leren omgaan met verzuim;
​          *   Verbeteren van de communicatie rondom ziek zijn en werken aan snel maar goed herstel. 
 

  Specialisten van WGC Oost


WGC Oost heeft specialisten als partners, om structureel te werken aan het verlagen van het verzuim, 
het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het verlagen van de kosten door: 
           *   Het inhuren van gecertificeerde bedrijfsartsen en andere specialisten met een identieke visie op                          verzuim;
           *   Het beschikbaar stellen van een verzuimapplicatie die snel een overzicht geeft van alle openstaande                    acties;
           *   Het aanbieden van praktische interventies binnen 24 uur én trajectfinancieringen; 
           *   Het pro-actief uitvoeren van acties waardoor de medewerkers niet meer wordt 'losgelaten'. 
 

 3 redenen waarom u       juist ons kiest:
 

 

 1. Besparingen

 Door triage goed toe te passen,
 is een besparing van minimaal  30% op de kosten van   interventies te realiseren. Mooi   meegenomen!

 

 2. Vereenvoudiging

 Een aanspreekpunt die alles voor   u regelt, van bedrijfsarts tot   inhoudelijke specialisten die voor   de juiste rapportages zorgen.

 

 3. Snelheid

 Binnen 24 uur wordt er actie   ondernomen.