Hoe worden wij vitaal?

Deze energie komt dus alleen vrij als je op zoek gaat naar je passie en je idealen (zingeving). Hiervoor heb je goede zelfkennis nodig over je persoonlijke kwaliteiten en behoeften op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en inspirationeel vlak.  Werk geeft ons ook energie en veerkracht, maakt ontwikkeling en groei mogelijk, en roept positieve reacties op zoals motivatie om te leren en te presteren.

Vitale medewerkers, wat zijn dat?

Vanuit verschillende invalshoeken wordt de vitale medewerker beschreven. Hij moet gezond leven, veel groente en fruit eten, voor weer anderen zelfs superfood, of veel sporten en bewegen.

Vanuit het perspectief van een onderneming zal het bovenstaande niet veel uitmaken, als de medewerker maar een bijdrage levert aan het bedrijfsproces.

In de optiek van WGC Oost is een vitale medewerker niet alleen gezond en weet wat zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van zijn werkgever zijn, hij is betrokken en gemotiveerd om voor het bedrijf alles uit het vuur te halen.

Hogere productiviteit

Gemotiveerd en betrokken dus? Nee, natuurlijk is er meer. Een betrokken medewerker werkt net iets langer door, denkt langer na over de consequenties van zijn handelen voor de organisatie en zichzelf, en een betrokken medewerker verzuimd minder. Dat is mooi meegenomen. Lagere kosten en een hogere productiviteit!

Een betrokken, vitale, en gezonde werknemer presteert beter!

Maar waarom hebben we dan nog rookruimtes? Of een frikandel in de lunchpauze? Waarom hebben we dan nog wachtdagen bij ziekte? Of een leidinggevende die nooit eens een compliment uitdeelt? En hebben veel medewerkers van 50+ een MBI van 30 of hoger?

Een vitale medewerker past in een vitale bedrijfsomgeving. Dus moeten we allemaal en als bedrijf ons inschrijven voor de Marathon van Rotterdam? Natuurlijk niet. Maar bewuster omgaan met wat we van elkaar verwachten als het om vitaliteit gaat wel.

Wat doet WGC Oost?

WGC Oost ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een vitale werkomgeving. Hierin horen allereerst een gezonde bedrijfsstrategie, een duidelijk verzuimbeleid, praktische regels en een gezonde werkomgeving. Een leidinggevende die gezond gedrag en goed presteren stimuleert en dus contact heeft met zijn talenten en deze tot maximale prestaties in weet te zetten. Betrokken bestuurder en een plan om het bedrijf in dit segment te ontwikkelen. Willen we voor de 10-en gaan of gaan we voor de 6-jes?

Als alles goed is ingeregeld, heeft de dure bedrijfsarts minder werk, kan deze deels door de goedkopere fysiotherapeut worden vervangen en sluiten we een verzuimverzekering af die lager is dan voorheen. Tot slot neemt de verzekeraar dan acties uit de collectieve ziektekostenverzekering als blijkt dat mensen iets extra’s willen gebruiken, zonder daar direct een rekening voor te presenteren. Het preventiebeleid wordt mede door WGC Oost ingevuld en ondersteund.

Vitaliteit is levenskracht, een overvloed aan energie!


Energie, veerkracht, zich sterk en fit voelen, bereidheid in te spannen, lang en onvermoeibaar doorwerken,
grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.